Per què un lab ciutadà?

Perquè vivim en un món complex i canviant, que ens presenta grans reptes, impossibles d’afrontar de manera individual.

Si tenim la potencialitat de crear xarxes per actuar col·lectivament, necessitem disposar d’espais públics on poder desenvolupar aquesta fortalessa.

Necessitem institucions on intercanviar i posar en valor els coneixements que cada persona posseeix; necessitem infraestructures i recursos per desenvolupar respostes sòlides i acurades als problemes que ens preocupen, així com també per mantenir aquelles coses que ja estan bé.